เรื่อง : พิธีเปิดการแข่งขันลีก อปท.คัพ ครั้งที่ 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : พิธีเปิดการแข่งขันลีก อปท.คัพ ครั้งที่ 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้

พิธีเปิดการแข่งขันลีก อปท.คัพ ครั้งที่ 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้   84 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมพิธีเปิดการแข่งขันลีก อปท.คัพ ครั้งที่ 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม และเทศบาลตำบลแม่ปืม ลงแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และเทศบาลตำบลแม่ปืม ณ สนามกีฬาเทศบาลแม่ปืม (โรงเรียนบ้านห้วยบง) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม