เรื่อง : สำรวจพื้นที่และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : สำรวจพื้นที่และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำรวจพื้นที่และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   367 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม สำรวจพื้นที่และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกกำลังกาย

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม