เรื่อง : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม