เรื่อง : เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7   66 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 อบรมระหว่างวันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม