เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   369 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ปกครอง ครู ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ภาคการศึกษาใหม่ตลอดจนถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม