เรื่อง : นำเครื่องจักรปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ในการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่16 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : นำเครื่องจักรปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ในการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่16

นำเครื่องจักรปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ในการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่16   71 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นำเครื่องจักรปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ในการดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่16 โดยการนำของนายโกสินทร์ ศรีบรรเทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16คณะกรรมการหมู่บ้านเเละชาวบ้าน เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเเละส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจประจำหมู่บ้าน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม