เรื่อง : ติดตามเร่งรัดความคืบหน้าการเดินท่อระบบประปาอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ติดตามเร่งรัดความคืบหน้าการเดินท่อระบบประปาอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ติดตามเร่งรัดความคืบหน้าการเดินท่อระบบประปาอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา   73 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมติดตามเร่งรัดความคืบหน้าการเดินท่อระบบประปาอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านเกษตรพัฒนาหมู่ที่16 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเเละภูเขาสูงชัน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม