เรื่อง : โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2565

โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2565   65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม