เรื่อง : ประชุมแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ 14 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ 14

ประชุมแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ 14   371 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมมอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายบุญมี วงค์วาลแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภา ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร่วมกับปลัดอำเภอเมืองพะเยากำนันและ ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม