เรื่อง : กำกับดูแลการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อการเกษตร บ้านต๋อมดง หมูที่ 7 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กำกับดูแลการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อการเกษตร บ้านต๋อมดง หมูที่ 7 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กำกับดูแลการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อการเกษตร บ้านต๋อมดง หมูที่ 7 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   96 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม กำกับดูแลการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อการเกษตร บ้านต๋อมดง หมูที่ 7 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม