เรื่อง : เข้าพบและแสดงความยินดีท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ณ สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เข้าพบและแสดงความยินดีท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ณ สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เข้าพบและแสดงความยินดีท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ณ สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   104 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมนายกเทศมนตรีจากหลายพื้นที่ เข้าพบและแสดงความยินดีท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ณ สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม