เรื่อง : ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง

ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง   367 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายถวิล จันทิยศ ผู้อำนวยการหน่วยป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ สนับสนุนน้ำมันเชื่อเพลิงในการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม