เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ปี 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ปี 2565   373 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ปี 2565 และกล่าวต้อนรับสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๋อมและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม