เรื่อง : สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์

สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์   89 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นเจ้าภาพใน วันที่ 29 มิถุนายน2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม