เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์   370 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสนามเเข่งขันเเละวัสดุอุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาบุคลากร 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นเจ้าภาพใน วันที่ 29 มิถุนายน2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม