เรื่อง : กิจกรรมบ้านต๋อมร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมบ้านต๋อมร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมบ้านต๋อมร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565   111 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมบ้านต๋อมร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลบ้านต๋อม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี และนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม