เรื่อง : โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์ในตำบลบ้านต๋อม จำนวน 8 วัด และวัดศรีโคมคำ รวมจำนวน 9 วัด เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์ในตำบลบ้านต๋อม จำนวน 8 วัด และวัดศรีโคมคำ รวมจำนวน 9 วัด

โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์ในตำบลบ้านต๋อม จำนวน 8 วัด และวัดศรีโคมคำ รวมจำนวน 9 วัด   368 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม จัดโครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์ในตำบลบ้านต๋อม จำนวน 8 วัด และวัดศรีโคมคำ รวมจำนวน 9 วัด


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม