เรื่อง : โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด

โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด   129 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม