เรื่อง : โครงการ อบรมทันตสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการ อบรมทันตสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่

โครงการ อบรมทันตสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่   60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมทันตสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม