เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 4/2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 4/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 4/2565   106 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 4/2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม โดยมีนายไพรณรงค์ บัวเทศ นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม