เรื่อง : ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมระงับเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมระงับเหตุอัคคีภัย

ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมระงับเหตุอัคคีภัย   373 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจัทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมระงับเหตุอัคคีภัย บ้านนายปรีชา นาหลวง อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 11 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม