เรื่อง : มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่นายปรีชา นาหลวง อายุ 61 ปี เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่นายปรีชา นาหลวง อายุ 61 ปี

มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่นายปรีชา นาหลวง อายุ 61 ปี   366 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่นายปรีชา นาหลวง อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 11 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. โดยประมาณ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม