เรื่อง : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม