เรื่อง : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   564 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการอบรม


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม