เรื่อง : ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา หมู่ 7 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา หมู่ 7

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา หมู่ 7   555 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา หมู่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม