เรื่อง : ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   72 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม