เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom   569 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายไพรณรงค์ บัวเทศ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางศุภานัน วงศ์ปัญญา ตัวแทนศูนย์ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อมและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อมเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม