เรื่อง : เวทีถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกุล่มเปราะบาง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เวทีถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกุล่มเปราะบาง

เวทีถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกุล่มเปราะบาง   542 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร พบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางใน เวทีถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกุล่มเปราะบาง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดยสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม