เรื่อง : พบปะให้กำลังใจในการซ่อมแซมบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : พบปะให้กำลังใจในการซ่อมแซมบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านหมู่ที่ 4

พบปะให้กำลังใจในการซ่อมแซมบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านหมู่ที่ 4   63 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ นายจตุพล รัฐบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 พบปะให้กำลังใจในการซ่อมแซมบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม