เรื่อง : ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลพะเยา

ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลพะเยา   213 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ที่ 31พฤษภาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีจังหวัดพะเยา ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ คณาจารย์วิทยาลัย เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพชุมชนเเละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ณห้องรับรองเทศบาล

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม