เรื่อง : ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 11 ว่าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในห้วงที่ฝนตกหนัก เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 11 ว่าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในห้วงที่ฝนตกหนัก

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 11 ว่าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในห้วงที่ฝนตกหนัก   4 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายปิยะ ทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 11 ว่าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในห้วงที่ฝนตกหนัก พบว่า ดินโคลนทับถมในท่อระบายน้ำ ต้นหญ้าบังทางน้ำ จึงได้นำออกจากท่อ และนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดภายในท่อ ทำให้น้ำไหลลงท่อได้สะดวกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้สำเร็จ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม