เรื่อง : รับมอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รับมอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค

รับมอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค   562 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมนายกฤตภัทร์ สงวนใจ รองประธานสภาเทศบาล รับมอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม