เรื่อง : ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนอง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนอง

ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนอง   569 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนอง โดยมีนายกฤตภัทร์ สงวนใจ นายกันตภณ อ้อยบำรุง นายจำนงค์ สงวนใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้ ณ วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม