เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล   10 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายยุรนันท์  จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา,ร.ต.อ.สายัณห์  อ้อยหอม หัวหน้าหน่วยบริการประชาชน,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการประชุมฯ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม