เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   99 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทองพูล  ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

  

  


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม