เรื่อง : โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประจำปี 2566

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประจำปี 2566   546 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม