เรื่อง : เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านร่องห้า “R.H.Open House 2022 สู่การพัฒนางานอาชีพที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านร่องห้า “R.H.Open House 2022 สู่การพัฒนางานอาชีพที่ยั่งยืน”

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านร่องห้า “R.H.Open House 2022 สู่การพัฒนางานอาชีพที่ยั่งยืน”   60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านร่องห้า “R.H.Open House 2022 สู่การพัฒนางานอาชีพที่ยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยในงานประกอบด้วยนิทรรศการผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม