เรื่อง : ประชุมชี้แจงเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดเเละชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมชี้แจงเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดเเละชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ประชุมชี้แจงเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดเเละชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   556 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายให้นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดเเละชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม