เรื่อง : มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เนื่องจากพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 11,14,15,17 และหมู่ที่ 18 ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เนื่องจากพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 11,14,15,17 และหมู่ที่ 18 ตำบลบ้านต๋อม

มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เนื่องจากพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 11,14,15,17 และหมู่ที่ 18 ตำบลบ้านต๋อม   563 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ลงพื้นที่มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เนื่องจากพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 11,14,15,17 และหมู่ที่ 18 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม