เรื่อง : มอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุยืน และผู้สูงอายุป่วยติดเตียง (ภาวะพึ่งพิง) ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุยืน และผู้สูงอายุป่วยติดเตียง (ภาวะพึ่งพิง) ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม

มอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุยืน และผู้สูงอายุป่วยติดเตียง (ภาวะพึ่งพิง) ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม    77 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม มอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุยืน และผู้สูงอายุป่วยติดเตียง (ภาวะพึ่งพิง) ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม