เรื่อง : ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยา

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยา    577 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยปลัดจังหวัดพะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา ประมงจังหวัดพะเยา ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา โดยมี นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา บริเวณหาดอิงกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บริเวณจุดขุดลอกการกักเก็บน้ำท้ายกว๊านพะเยา เพื่อนำน้ำจากจุดดังกล่าวไปเพิ่มปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 3-5 แสนลูกบาศก์เมตร โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ปภ. เขต 15 เชียงราย ทั้งนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม