เรื่อง : ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566   576 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566  นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี “เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณถนนทางเข้าป่าหินบ่อสิบสอง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม