เรื่อง : ลงพื้นที่สำรวจโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลงพื้นที่สำรวจโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา    105 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว



วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อการพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

https://www.facebook.com/tambonbantom


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง




ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม