เรื่อง : เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง   370 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

        วันที่ 2 มิย.2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน ประธานสตรีตำบลบ้านต๋อม และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

   

  

  


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม