เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำน้ำแม่ต๋อมกำจัดผักตบชวา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำน้ำแม่ต๋อมกำจัดผักตบชวา

กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำน้ำแม่ต๋อมกำจัดผักตบชวา   57 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

 

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำน้ำแม่ต๋อมกำจัดผักตบชวา เพื่อกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ณ บริเวณสะพานบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม เชื่อมบ้านผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและเรือท้องแบน จากท่านอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเย


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม