เรื่อง : สำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายน้ำล้นในเเนวล้ำน้ำร่องห้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : สำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายน้ำล้นในเเนวล้ำน้ำร่องห้า

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายน้ำล้นในเเนวล้ำน้ำร่องห้า   375 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

              วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี สำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายน้ำล้นในเเนวล้ำน้ำร่องห้า ร่วมกับนายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภา นายภาคภูมิ นุกูลรักษ์ นายณัฐกรณ์ ดวงแก้ว นายสมมี เทือกธรรมมา สมาชิกสภา พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง เพื่อเตรียมเสนอแผนงานโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

  

  

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม