เรื่อง : ตรวจสอบลำห้วยสาธารณะบ้านห้วยทรายคำหมู่ 8 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตรวจสอบลำห้วยสาธารณะบ้านห้วยทรายคำหมู่ 8

ตรวจสอบลำห้วยสาธารณะบ้านห้วยทรายคำหมู่ 8   173 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

              นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์ บัวเทศ นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรี นายจำนงค์สงวนใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตรวจสอบลำห้วยสาธารณะบ้านห้วยทรายคำหมู่ 8 ที่ประสบปัญหาผักตบชวาปกคลุมหนาแน่นกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป

  

   

  


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม