เรื่อง : เลี้ยงผีขุนน้ำสืบทอดประเพณีตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เลี้ยงผีขุนน้ำสืบทอดประเพณีตำบลบ้านต๋อม

เลี้ยงผีขุนน้ำสืบทอดประเพณีตำบลบ้านต๋อม   332 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

             นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายให้นายไพรณรงค์ บัวเทศ นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรี มอบเงินสมทบการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนต๋อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น และได้สำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อขุนต๋อมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

 

           

  

  

   


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม