เรื่อง : จิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่

จิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่   395 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

     วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติสันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๋อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม