เรื่อง : ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้ป่วยติดเตียง    370 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

           นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการปรับสภาพเเวดล้อมของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงให้มีความสะดวกในการสัญจรกรณีการเข้ารับการรักษาเร่งด่วนในพื้นที่บ้านร่องห้าหมู่ที่ 1 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม